mobilní domy

Když pomineme typické kočovné živnosti, jako jsou třeba pastevci ovcí, krev, ale i třeba živnosti jako brusiči, cirkusoví umělci, provozovatelé pouťových atrakcí, nebo prodejci pouťového zboží, stánky s rychlým občerstvením, stěhující se na různé jednorázové akce, veletrhy, sportovní akce, hudební festivaly a podobně, tak nám stále ještě zůstává spousta obvykle „nekočovných“ příležitostí, v nichž ale lze s úspěchem využít výhod karavanů, stavebních buněk, montovaných staveb, nebo mobilheimů, jak se často v západní Evropě označují jednoslovně mobilní domy .

Nejen na krátký čas

Tyto všechny zmíněné alternativy běžných pevných staveb mohou být přirozeně také využity i na pevných místech, kde potřebujeme vytvořit zázemí pro své podnikání. A existuje spousta způsobů, jak takové zázemí využít. Nejběžnější je to asi u stavebního průmyslu. Stavební práce se soustřeďují vždy určitý čas na jednom místě. A právě při činnostech mimo intravilán je potřeba dobrého zázemí naprosto evidentní.

Read more

http://www.euro-mobilnidomy.cz/produkty-detail.php?id=3435

Musíte si do mobilních domů pořizovat „speciálně“ upravené domácí spotřebiče? Nebo postačí ty nabízené na trhu pro všechny typy obydlí? Či je objekt už dodáván i s nimi ve výbavě? Jenže vy přece nemusíte souhlasit s jejich výrobcem a proč také ho upřednostnit, když znáte lepší! Výhradní zastoupení jedné značky je většinou na škodu.

 

Konečné dekorace

Chcete sami rozhodnout, jaký nábytek budete vlastnit? Váš styl je jedinečný a nelíbí se vám jen tak něco. Asi budete zklamaní, většina nábytku mobilního domu je již dodávána spolu s jeho instalací. Je to hlavně z důvodu přesného návodu a zajištění co nejvyšší funkčnosti. Navíc jeho opravy nebo odstranění smí provádět pouze oprávněná osoba. Pokud byste se pro unáhlené činy rozhodli vy sami, může to mít vliv na trvání záruky poskytované od výrobce.

Read more