Podnikání na kolečkách?

Když pomineme typické kočovné živnosti, jako jsou třeba pastevci ovcí, krev, ale i třeba živnosti jako brusiči, cirkusoví umělci, provozovatelé pouťových atrakcí, nebo prodejci pouťového zboží, stánky s rychlým občerstvením, stěhující se na různé jednorázové akce, veletrhy, sportovní akce, hudební festivaly a podobně, tak nám stále ještě zůstává spousta obvykle „nekočovných“ příležitostí, v nichž ale lze s úspěchem využít výhod karavanů, stavebních buněk, montovaných staveb, nebo mobilheimů, jak se často v západní Evropě označují jednoslovně mobilní domy .

Nejen na krátký čas

Tyto všechny zmíněné alternativy běžných pevných staveb mohou být přirozeně také využity i na pevných místech, kde potřebujeme vytvořit zázemí pro své podnikání. A existuje spousta způsobů, jak takové zázemí využít. Nejběžnější je to asi u stavebního průmyslu. Stavební práce se soustřeďují vždy určitý čas na jednom místě. A právě při činnostech mimo intravilán je potřeba dobrého zázemí naprosto evidentní.

Comments are closed.